coaching, oberoende second opinions och organisationsutveckling

coaching för ledare och andra människor i organisationen

Utveckling kräver möjlighet att få prova sina tankar. Att få perspektiv genom att under handledning pröva nya sätt att tänka ökar våra möjligheter. Det gäller hela människan. Allt från att välja studieväg på högskolan, byta yrkesinriktning, gå i pension eller när mer privata omständigheter  påverkar. Vi erbjuder lösningsorienterad konstruktiv handledning och rådgivning för enskilda.

Oberoende second opinions

Att rekrytera ny personal till ett företag är inte svårt. Att rekrytera rätt, människor som kommer att trivas och fungera bra tillsammans med verksamheten och andra medarbetare, är betydligt svårare. En olämplig rekrytering innebär ofta stora kostnader och minskad effektivitet. Oftast också personliga misslyckanden för den som rekryteras. Vanliga rekryteringsföretag är mycket duktiga på att finna många kandidater men har betydligt svårare att göra de analyser som en second opinion innebär. Över tjugo års erfarenhet har visat mycket goda resultat och resulterat i ekonomisk utveckling och goda arbetsmiljöer

Organisationsutveckling

Forskning har visat att det effektiva arbetet i förhållande till den totala arbetstiden ofta är begränsat till så lite som 50%. Detta slår mot resultaträkningen men framför allt mot tillväxt och kundupplevelser. Orsakerna kan finnas på alla håll i en organisation. Om man som ledare eller ägare vill göra en genomlysning för att finna hinder för utveckling krävs mod. När det blir synligt att en stor del av människors tankar finns på annat håll än i arbetsuppgiften resulterar det ofta i kritik mot personen ifråga vilket ofta skapar ännu mer problem. Här handlar det om att ha kapacitet att förstå, kunna lägga pussel med förmågor och skapa positiva erfarenheter hos medarbetaren. Utvecklingsarbete i privata företag, internationella företag och olika typer av kommunala verksamheter har resulterat i samarbeten och erfarenheter som ständigt utvecklat vår förmåga att finna hinder och skapa möjligheter.